Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

yolo28
2649 1d7e 500
Reposted fromfrenzy frenzy viaIzzy721 Izzy721
yolo28
2225 1b23 500
yolo28
5560 93c9
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
yolo28
6601 de2a
Reposted fromvstane vstane viacyanidesun cyanidesun
yolo28
Czasem lepiej żyć złudzeniem. Wmawiać sobie coś. Wkręcać. Udawać, że jest dobrze. Bez pretensji, zajefajnie po prostu. Kłamać sobie w serce. Łatwiej wtedy jakoś tak wstać z łóżka. Wypić kawę. Iść do przodu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaOpaaal Opaaal
yolo28
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viamems mems
yolo28
Jesteś dziewczyną, z która można być szczęśliwym na całe życie a nie na jedną noc.
— usłyszane...
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viamems mems
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

yolo28
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viamystupidhead mystupidhead
yolo28
1833 196a 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viacorazblizej corazblizej
yolo28
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupkaaa zupkaaa
0860 e3c9
Reposted fromuciekne uciekne viaMonachomachia Monachomachia
yolo28
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
yolo28
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viatakeachance takeachance
0727 787f

November 06 2017

yolo28
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
yolo28
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viamystupidhead mystupidhead
yolo28
5013 cb71
Reposted frommartynkowa martynkowa via21gramow 21gramow
yolo28
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viadepresja depresja
yolo28
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viadepresja depresja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl