Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

yolo28
2854 4ed6
Reposted fromskrzacik skrzacik viakoloryzacja koloryzacja
yolo28
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viagosiuuaam16 gosiuuaam16
yolo28
8787 90df
Reposted fromPatriiis Patriiis viagosiuuaam16 gosiuuaam16
yolo28
yolo28
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
yolo28
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaselsey selsey
yolo28
Przyszedł, ale za późno, już to wszystko, co mogło na niego czekać, stało się popiołem.
— J. Iwaszkiewicz, Panny z Wilka
yolo28
yolo28
5084 93aa
yolo28
8340 dc67
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaruk0la ruk0la

March 14 2017

2976 0413 500

loboselinaistrash:

Trying to avoid plagiarism on turnitin

Reposted frompassivelyhere passivelyhere vianiskowo niskowo
yolo28
5335 b0e7 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamyszkaminnie myszkaminnie
yolo28
Bo to wszystko przez te Twoje kompleksy. Jak tylko ktoś próbuje Cię poderwać Ty wszystko ucinasz, bo nie jesteś w stanie uwierzyć, że możesz się komuś spodobać.
— przyjaciółka zawsze prawdę Ci powie
Reposted fromffina ffina viapoczekalniadusz poczekalniadusz
9307 4d8d 500

mquinn88:

Current mood: Alfred Hitchcock getting inspired in the river Thames.

yolo28
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viainherownway inherownway
yolo28
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viawpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg

March 13 2017

yolo28
Reposted frommayamar mayamar viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl