Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

yolo28
Już dawno zauważyła, że przeżyła wszystkie rozczarowania i zdrady, których ludzie tak bardzo się obawiają. A mimo to wciąż oddycha, śpi, rośnie. Co rano budzi się i ubiera.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo

September 13 2018

yolo28
5500 5594 500
Reposted fromjestemzero jestemzero vianiedoopisania niedoopisania
yolo28
yolo28
4572 3d18
Reposted fromkaiee kaiee vialexxie lexxie
yolo28
Nikt nie lubi chwil, gdy musi spojrzeć w oczy własnej winie". 
— Charlotte Link
yolo28
yolo28
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus viathenatuss thenatuss
yolo28
5352 0d3a
Reposted frompastelowe pastelowe viathenatuss thenatuss
yolo28
2249 f123
Reposted bysomewhereonlyweknowpati2k6
yolo28
yolo28
2228 6250
Reposted bysomewhereonlyweknowroyals
yolo28
2225 db21
Reposted bypati2k6 pati2k6
yolo28
2222 a87a
Reposted bydunkellichtgotarina

September 12 2018

yolo28
Reposted fromFlau Flau viaxvcth xvcth
yolo28
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 vialovemyself lovemyself
yolo28
Życie skopało Cię setki razy nieustannie rzucając kłody pod nogi. Gorsze momenty często były dramatycznie ciężkie i niejednokrotnie wywoływały łzy, które bezwładnie spływały po Twoim policzku. Inni ludzie sprawili, że ilość rozczarowań mogłabyś mierzyć ilością uderzeń serca na minutę. Często otoczona nimi, a jednak nękana przez samotność czułaś bezradność i zwyczajne zmęczenie.
Jednak wrażliwość, którą nosisz w sercu nie jest Twoją słabością. Najsilniejsi ludzie to Ci, którzy najwięcej przeżyli, najmocniej czuli i nie zawsze byli tacy jak świat dookoła nich.
— Rafał Wicijowski

August 16 2018

yolo28
Reposted fromdreamadream dreamadream viaBalladyna Balladyna
yolo28
9732 ad48 500
Reposted frompiehus piehus viamglistyporanek mglistyporanek
yolo28
8038 e127
Reposted fromblackorchid blackorchid viaBalladyna Balladyna
yolo28
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaBalladyna Balladyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl