Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

yolo28
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viazoopa zoopa
yolo28
2590 b366 500
Reposted fromverronique verronique viazf zf
yolo28
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela vianiedoopisania niedoopisania
yolo28
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
yolo28
4230 2657 500
Reposted fromgerwaaaazy gerwaaaazy viaoutofmyhead outofmyhead

October 06 2017

yolo28
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks
yolo28
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viamisseverything misseverything
yolo28
Wierz w swojego scenarzystę. Uspokój się.
— Jakub Żulczyk
yolo28
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viafoodforsoul foodforsoul
yolo28
4098 4063 500
Reposted frompiehus piehus viafoodforsoul foodforsoul
yolo28
3544 ea90 500
Damn it Michael, it's "deck". 
D E C K !
yolo28
8270 0c67 500
Reposted fromtfu tfu vialiveattherainbow liveattherainbow
yolo28
Reposted fromxanth xanth vialiveattherainbow liveattherainbow
yolo28
Reposted fromdoener doener viaathlin athlin

October 04 2017

yolo28
7890 753f
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
yolo28
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viadailylife dailylife
yolo28
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl