Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

yolo28
yolo28
yolo28
kocham
Reposted fromzwyklazupa zwyklazupa viainsanedreamer insanedreamer
yolo28
chyba gdzieś tam tęskniłam za tym, żeby móc komuś okazywać swoją czułość, mieć o kogo się troszczyć.  mieć dla kogo piec i gotować, robić niespodzianki.  móc się dla kogoś starać.  mieć kogoś, przy kim czuję się bezpiecznie.  w kogo mogę zasnąć wtulona. i czuć, że to takie naturalne. pożądanie też jest fajne.  ale taka bliskość, troska, czułość są nieporównywalnie lepsze.
— xxx
yolo28
3413 aa6d 500
Reposted frompiehus piehus viainsanedreamer insanedreamer

January 14 2020

yolo28
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacountingme countingme
yolo28
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
yolo28
Grunt to humor


Zanoszę się śmiechem, stojąc na cienkiej linie nad przepaścią.
Kiedy przestanę się śmiać, spadnę.
— Świrszczyńska
Reposted frommissljud missljud viacountingme countingme

December 29 2019

yolo28
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapinulowa pinulowa
yolo28
yolo28
2554 2940

December 27 2019

yolo28
0737 e9d0
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
yolo28
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
yolo28
musi mi to przejść
i minąć mi miłość, i inne słowa
Reposted fromonlyhedone onlyhedone viamysweetheartt mysweetheartt
yolo28
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru ci tego dać.
Reposted fromaleander aleander
yolo28
Jednak miłość może spotkać człowieka wszędzie. Nawet tam, gdzie nikt by się tego nie spodziewał, na przykład w szpitalu psychiatrycznym. Każdy prędzej czy później czy później odnajdzie swoje szczęście. Na przekór wszystkiemu i wszystkim. Wystarczy tylko spokojnie na nie czekać i nie tracić nadziei. Przychodzi niespodziewanie.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
yolo28
Potrzebuję kogoś naprawdę silnego w moim życiu. Prawdziwego. Takiego, który przyjdzie i mnie podniesie, wyciągnie, wysłucha. Potrzebuję takiego kogoś, przed którym nie będę musiała gryźć się w język .Człowieka mi dajcie, przy którym będę mogła wyciąganąc z głowy te wszystkie myśli niewypowiedziane... 
— Ciężki czas nadszedł tego roku
yolo28
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viablackheartgirl blackheartgirl
yolo28

– Znasz ten moment, kiedy spotykasz kogoś nowego i po chwili okazuje się, jakbyście znali się całe życie? – zapytała.

Zastanowiłem się przez chwilę.

– Nie.

– Ja też nie. Szkoda – dodała.

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl

December 26 2019

yolo28
W jej oczach pojawiło się odległe spojrzenie, jakie mają ludzie, którzy potkną się o jakieś wspomnienie jak o but w ciemnościach.
— Stephen King - Serca Atlantydów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl