Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2020

yolo28
Przez całe życie poświęci dla niego każdy swój talent, a on nawet nie dostrzeże tej ofiary, będzie miał wokół siebie bogactwo uczucia, mądrości, wyobraźni, które ją cechują, i nawet nie będzie wiedział, co z tym zrobić, zmarnuje to.
— Ferrante
Reposted frompremonition premonition vianiskowo niskowo
yolo28
2274 dc6e 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting viasiostra siostra
yolo28
8915 3747 500
Reposted fromzciach zciach viasiostra siostra
yolo28

W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.

I mówić jej co ona ma robić. Bo kobiety uwielbiają jak ktoś im mówi co mają robić.

To proste.

Nie proś. Bierz.

Nie pytaj. Działaj.

Kiedy kobieta mówi nie, a Tobie zależy próbuj tak długo, aż będzie twoja.

I nie obiecuj, jeśli czegoś nie czujesz. 

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2015/04/07/penis-to-za-malo-aby-byc-mezczyzna/#more-2182
Reposted frompanikea panikea viatake-care take-care
yolo28
3565 e58a
Vivien Leigh over the years
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viamy-anxieties my-anxieties
yolo28
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie. 
Reposted fromaleander aleander viaretro-girl retro-girl
yolo28
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaretro-girl retro-girl

March 07 2020

yolo28
9598 cf78
Reposted fromteijakool teijakool vialash-lash lash-lash
yolo28
5630 a74e 500
Reposted fromsosna sosna viahardkorwey hardkorwey
yolo28
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey
yolo28
Reposted fromFlau Flau viahardkorwey hardkorwey
yolo28
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasosein sosein
yolo28
yolo28
5419 bd97
yolo28
0973 a1cb

did-you-kno:

In the Polish village of Zalipie, all the buildings are covered in painted flowers. Over 100 years ago, when everyone had wood-burning stoves, someone painted a flower on their ceiling to cover a soot stain, and it became a trend. In 1948, the town started an annual painted cottage competition to help recover psychologically from WWII, and now all the homes, churches, bridges and barns are covered in flowers – inside and out. Source Source 2

imageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromSylien Sylien viamy-anxieties my-anxieties
4578 c813 500
Reposted fromdivi divi viasatyra satyra
yolo28
6507 e281 500
Reposted fromdippi dippi viagabrielle gabrielle
yolo28
4993 24df 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaPuls Puls
yolo28
2151 abbc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl