Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2019

yolo28
4813 9b93 500
Reposted fromoblivions oblivions viainsanedreamer insanedreamer
yolo28
yolo28
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viaselsey selsey
yolo28
6400 b152 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viasober sober
yolo28
6925 7cd7 500
Reposted fromgket gket viasober sober
yolo28
Zrobiłabym wszystko, by pozostać jego teraźniejszością.
— Colleen Hoover - Maybe Someday
Reposted fromsouvenirs souvenirs vialajla lajla
yolo28
9097 1e08 500
Reposted fromfeegloo feegloo viairmelin irmelin
yolo28
7597 2ed3 500
Nie wiem czy chcę.
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialajla lajla
yolo28
Nie chciałabym nigdy być zależna od mężczyzny. Wolę czuć się samodzielna, wiedzieć, że moje życie zależy ode mnie. Wtedy nie ma lęku ‘co będzie gdy on mnie zostawi’. Bo wiem, że dam sobie radę. Mężczyzna powinien być dla mnie wsparciem, a nie oparciem.
— Katarzyna Zielińska
yolo28
4955 9c6e
Reposted fromtichga tichga viablackheartgirl blackheartgirl
yolo28

W końcu się poddajesz.

Nie walczysz, nie krzyczysz, nie płaczesz. Patrzysz obojętnym wzrokiem na to, co Cię otacza i nie potrafisz już zrozumieć, o co było to zamieszanie.

Nie interesuje Cię już, czy ktoś odejdzie, albo czy może zranić.

Zgadzasz się na wszystko.

Umarłaś, sama przyznaj. 

Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viaxvcth xvcth
yolo28
0131 b56b
yolo28
0130 dda7
Reposted bykejtowanotyourstrawberry
yolo28
0129 4940
Reposted bySilentForestkateistruefriqueirmelinkotficanebthatovenorpiehusakustyka-mysliohhhfuckittkateistruenastypsychoticprettylitlleliarlittledisappointmentspchamtensyfyouaresonaiveblackheartgirlsugarvenompure-bliss
yolo28
0128 8aad
yolo28
0127 d638
yolo28
0126 fe46
yolo28
0124 8b58
Reposted bykateistrue kateistrue
yolo28
0123 fdde
Reposted byinsanedreamerabsolutelyfuckingnotmarkovitsh
yolo28
0122 8403 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl