Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

yolo28
1528 460d 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 vialiveattherainbow liveattherainbow
yolo28
Przestań dawać ludziom władzę nad Twoim uśmiechem, poczuciem wartości i nastawieniem do życia.
— Mandy Hale
yolo28
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viachangecolour changecolour
yolo28
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.  Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.

— Carlo Frabetti
yolo28
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachangecolour changecolour
yolo28
4241 d4ea 500
Reposted fromniente niente viachangecolour changecolour
yolo28
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viachangecolour changecolour
yolo28
8884 adc1 500
Reposted fromsoftboi softboi viachangecolour changecolour

July 02 2019

yolo28
Najgorsze, co może uczynić człowiek to nadinterpretacja. Nadinterpretacja kilku chwil uniesienia, momentu, w którym krew ruszyła jakby szybciej na jej widok. Nadinterpretacja jej słowa, gestu, spojrzenia. Nadinterpretacja uczuć. Nadinterpretacja serca. 
— Mikołaj Bajorek
yolo28
0114 c69f 500
yolo28
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
0297 0f76

serious:

who were you?

yolo28
0747 41d7 500
Reposted froms3 s3 viainsanedreamer insanedreamer
yolo28
Wybierz towarzysza życia z rozmysłem. Od tej decyzji będzie zależeć 90% twojego szczęścia lub nieszczęścia.
— internety
Reposted fromams7 ams7 via48hrs 48hrs
yolo28

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via48hrs 48hrs
yolo28
0186 1c41 500
yolo28
9733 c1f9
Reposted frombearded bearded viaSmerfMaruda SmerfMaruda
yolo28
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSmerfMaruda SmerfMaruda
yolo28
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaSmerfMaruda SmerfMaruda

July 01 2019

yolo28
4813 9b93 500
Reposted fromoblivions oblivions viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl